Velká novela občanského zákoníku ohledně nakládání s byty

Dne 1. 7. 2020 nabyla účinnosti významná novela občanského zákoníku. Přijatá novela významně zasahuje do úpravy bytového spoluvlastnictví. Změny se týkají i předkupního práva podílových spoluvlastníků, které se značně omezí. Taktéž se změna týká nájmu bytů, kde je nově možné sjednat smluvní pokutu. Nejvíce změn se v občanského zákoníku promítne do právní úpravy bytového spoluvlastnictví, […]

Novela zákoníku práce

Navrhovaná novela zákoníku práce přináší změny v úpravě dovolených a doručování a zavádí nový institut sdíleného pracovního místa. Sladit práci a rodinu bude jednodušší. Tyto navrhované novely by měly po řádném legislativním procesu změnit úpravu zákoníku práce s účinností ke dni 1. 7. 2020, resp. v některých případech s účinností až ke dni 1. 1. 2021. […]

Koronavirus a nájemní vztahy. Jak to bude dál?

Jaké budou dopady nouzového stavu na vztahy pronajímatelů a nájemců? Lze žádat o ukončení nebo změnu sjednaných smluv z důvodu pandemie? Jak přistoupit k požadavkům nájemců a zmírnit dopady vládních opatření? To všechno a více v dnešním speciálu pro vlastníky nemovitostí! Jsem pronajímatelem prostorů sloužících podnikání a nájemce chce slevu z nájemného, co teď? Podle občanského zákoníku je […]

Jak vyřešit neshody mezi rodiči ohledně školní docházky jejich dítěte

Mnoho rodičů, kteří jsou buďto rozvedeni, či v procesu rozvodu či žili v poměru druh a družka a nyní jsou již odloučeni, řeší problém, kam jejich dítě bude chodit do školy. A poté se na naši kancelář obracejí s žádostí o pomoc, jak tuto situaci vyřešit. Ti z rodičů, kteří mají spolu s bývalým partnerem dobré vztahy a jsou schopni […]

Jak zvládnout karanténu s celou rodinou a předejít partnerské krizi či rozvodu?

S vyhlášením nouzového stavu a sní spojené “karantény” v první půli března roku 2020 některé “zlé jazyky” predikovaly, že po skončení karantény vzroste počet rozchodů a rozvodů manželství, na druhou stranu, že se však očekává i zvýšená porodnost. Pokud se Vás karanténa v rodině dotkla tak, že jste s partnerem či manželem najednou každý den […]

Skype obhajoba

Současný nouzový stav vyhlášený v ČR v první půli března roku 2020 urychlil  realizaci postupně  od počátku letošního roku zaváděného institutu poskytování obhajoby na dálku, prostřednictvím platformy Skype. Odpadne tak nutnost dojíždění advokátů či koncipientů do věznic za klienty, čímž se zvýší nejen bezpečnost před šířením nakažením virem COVID – 19. První fáze projektu obhajoby […]

Nárok na náhradu odměny u DPP a DPČ

O proplacení mezd ze strany státu – program Antivirus (již schválený) jsme Vás informovali již dříve, kdy jsme Vám přiblížili, zda máte na podporu z tohoto programu nárok, v jaké výši, a případně jak a kam podat příslušnou žádost. Rovněž jsme Vás seznámili s podmínkami, které je třeba splnit. Taktéž jsme se věnovali i jednotlivým překážkám […]

Omezení výpovědi pro neplacení u podnikatelských nájmů v souvislosti s pandemií COVID-19

V souvislosti s pandemií COVID-19 došlo ze strany Ministryně pro místní rozvoj Klárou Dostálovou k přednesení hojně diskutovanému návrhu, kterým navrhla, aby byla omezena možnost ukončit nájemníkům u podnikatelských nájmů smlouvu pro neplacení nájmu. Návrh byl dne 1. dubna 2020 vládou projednán a poté schválen. Tento návrh následně ve společnosti vzbudil velké pozdvižení, kdy v důsledku mnoha různých interpretací […]

Home office

OTÁZKY, NÁVODY – KORONAVIRUS Homeoffice neboli práce z domova je s ohledem na současnou situaci v době pandemie Koronaviru velmi často diskutované téma. Do této doby byla tato možnost výkonu práce vnímána u mnoha zaměstnavatelů jako benefit pro zaměstnance a naprosto běžná záležitost. V současné době jej však někteří zaměstnavatelé považují za zcela nové nutné opatření, jímž se […]

Porušení smlouvy

OTÁZKY, NÁVODY – KORONAVIRUS Veškeré světové dění se nyní točí kolem šíření virového onemocnění všeobecně známého pod názvem Koronavirus a jeho vliv zasahuje již do téměř veškerých činností lidského počínání. Epidemie nepůsobí jen komplikace zdravotní, ale má významné dopady do podnikání. Dochází ke zpomalování trhu, nedostatku pracovní síly v postižených oblastech, což má přímý vliv i […]