Smlouva na půjčení peněz

Pravděpodobně každý z nás se v životě dostane do situace, kdy je nucen někomu finančně vypomoci. V některých situacích máme k osobě, které půjčujeme peníze, hlubší vztah. Naopak jindy může být půjčení peněz chápáno spíše z podnikatelského hlediska. Prakticky vždy se však smlouva o půjčení peněz řídí zákonnými pravidly občanského zákoníku. Pojďme se tedy podívat […]

Vymáhání pohledávek

Každý z nás se již někdy ve svém životě setkal s pojmem pohledávka. Pohledávka nemusí být pouze povinnost splatit peněžitý dluh, který vznikl například z titulu úvěru. Může jí být i právo na vydání věci či právo požadovat jiné nepeněžité plnění od dlužníka. Ideálním stavem je, když dlužník jedná v souladu se smlouvou a poskytne v dohodnuté době věřiteli plnění. […]

Promlčení dluhu

Čas hraje nejenom v právu důležitou roli. Uplynutí určitého časového období může z právního hlediska vyvolat zásadní právní následky. Pojem a podstata promlčení dluhu úzce souvisí právě s marným plynutím času. Jde o pravidlo, které zjednodušeně řečeno stanoví, že po uplynutí lhůty již nemusí být možné vymáhat splnění některých dluhů. Níže v tomto článku se budeme zabývat předpoklady promlčení […]

Smlouva o zápůjčce

Půjčka, zápůjčka, výpůjčka – zdánlivě podobné pojmy, které však v právním světě vykazují značné odlišnosti. Jaké jsou mezi nimi tedy rozdíly? Výpůjčka je bezformální, bezúplatnou reálnou smlouvou, kdy půjčitel přenechává věc vypůjčiteli na dočasnou dobu. Pojem půjčka není v současné právní úpravě zákonným termínem pro žádný smluvní typ, dříve za účinnosti občanského zákoníku z roku 1964 označoval nynější zápůjčku. […]

Předžalobní výzva

Jestliže jste někdy využili advokátní pomoci při snaze vymoci splnění dluhu po svém dlužníkovi, jistě Vám bylo před podáním žaloby doporučeno zaslat dotyčnému tzv. předžalobní výzvu. Proč se vůbec k zasílání předžalobní výzvy přistupuje? Jakou může mít předžalobní výzva formu? Co je její obsahem a jaké jsou důsledky jejího využití?  Obecně k pojmu předžalobní výzvy Předžalobní výzva […]

Náhrada újmy spojená s povinným očkováním

Význam očkování Povinné očkování je nástrojem, jak ve společnosti dosáhnout kolektivní imunity proti nejrůznějším nemocím. Bohužel ani při současném pokroku lékařské vědy nelze vždy zabránit nežádoucím účinkům, které mohou mít velmi rozličné podoby. V krajních případech může mít povinné očkování za následek trvalé poruchy zdraví. Pro tyto případy je tu náhrada újmy. Ačkoliv nejde o […]

Náklady exekuce při zastavení pro nemajetnost

Zastavení exekučního řízení je pro nejednoho povinného kýženým výsledkem, v jaký může exekuční řízení vyústit. Samotná skutečnost, že došlo k zastavení exekuce však automaticky neznamená, že dlužník již v rámci exekučního řízení nemusí ničeho hradit.  Může ho postihnout zejména povinnost hradit náklady exekuce soudnímu exekutorovi, a to v závislosti na tom, zda zastavení exekuce zavinil. […]

Chráněný účet dlužníka stiženého exekucí

V případě, kdy je člověk postižen exekucí je pro něj nemyslitelné mít bankovní účet. V srpnu 2020 předložila skupina poslanců návrh na zavedení nového institut, a to chráněný účet dlužníka. Poslanecká sněmovna se tak chystá projednat další změnu v oblasti exekucí, která může značně pomoci lidem v dluhových pastech. V současné době je téměř 800 tisíc lidí v exekuci. Čtěte, […]

Vrácení platby špatně odeslané

Naši advokátní kancelář často navštěvují klienti s tím, že jim byla na jejich bankovní účet připsána finanční částka, jejíž původ jim není známý, když žádnou platbu neočekávali a nechápou, proč jim částka byla třetí osobou zaslána. Nenavštěvují nás ale pouze klienti, kterým byly chybně připsány finanční prostředky na jejich účet, ale i klienti, kteří při zadávání […]

Zrušení letu a nárok na vrácení peněz

Naše hypotetická klientka Markéta a velká cestovatelka se rozhodla využít výhodných letenek a zaletět si na dovolenou do krásného Řecka. Nicméně situace s pandemií COVID-19 je stále aktuální a je zcela reálné, že dojde k obnovení některých opatření, včetně uzavření hranic nebo navrácení roušek nebo zrušení letu. Taková změna samozřejmě mění i celou záležitost s dovolenou. Markéta neví, […]