Vymáhání dluhu

Mnoho věřitelů vyhledává právní služby, jelikož se jim nedaří domoci se svých práv vůči dlužníkovi. Často splnili veškeré smluvní závazky, které na sebe převzali. Přesto se jim od dlužníka nedostává žádného plnění. Jak správně má věřitel postupovat při vymáhání dluhu? Jednotlivé právní kroky si přiblížíme v tomto článku. Předpoklady vymáhání dluhu Naprosto základním předpokladem úspěšného vymáhání […]

Předžalobní upomínka

Klienti, kteří vystupují v různých smluvních vztazích jakožto věřitelé, velice často naši advokátní kancelář navštěvují s prosbou o vymáhání jejich pohledávky vůči dlužníkovi. Velice často žádají ihned podat žalobu k soudu. Pro následný nárok na náhradu nákladů řízení je však třeba před podáním žaloby učinit další krok. Tím je právě předžalobní upomínka. Pojem předžalobní upomínka V první řadě […]

Návrh na insolvenci

Dostat se do dluhů může být snazší, než se zdá. Člověk si vezme jednu půjčku, následně druhou, splátky se hromadí, začnou přesahovat Vaše finanční možnosti a dluhy po splatnosti jsou na světě. Bohužel do dluhové pasti se může dostat kdokoli, ale už nemusí být tak jednoduché se z ní vymanit. Dlouhodobé nesplácení svých závazků následně může […]

Zadržovací právo a zajišťovací převod práva

V našem předchozím článku jsme Vás seznámili s institutem zástavního práva, který je hojně využívaný ze strany bankovních společností nebo při exekučním řízení. Nyní se podíváme na další dva instituty, jimiž jsou zadržovací právo a zajišťovací převod práva. Zadržovací právo Zadržovací právo je případem, kdy osoba zadrží cizí movitou věc, kterou má u sebe a za běžných […]

Zkracující jednání dlužníka

Na naši advokátní kancelář se obrací klienti, kteří vystupují v právním vztahu jako věřitelé, jak postupovat, pokud se dlužník, kterému zapůjčili finanční prostředky, zbavuje svého majetku či svůj majetek značně znehodnocuje, s cílem, aby nemusel věřiteli vrátit zapůjčené finanční prostředky. Občanský zákoník však naštěstí těmto klientům poskytuje mnoho nástrojů, jak zkracující jednání dlužníka odvrátit. Zkracující jednání Dle ustanovení […]

Podmínky insolvence

Nedávno jsme vydali článek, ve kterém jsme se zabývali úpadkem dlužníka a způsoby jeho řešení. Do dluhové pasti se může bohužel dostat každý z nás. Začíná to často u většího počtu půjček, které se nestíhají splácet včas a dluhy rázem vznikají. Časem narůstá jejich výše a dlužník se snadno dostane do exekuce či následně úpadku, který […]

Úpadek dlužníka a způsoby jeho řešení

Dostat se do dluhů může být snazší, než se zdá. Člověk si vezme jednu půjčku, následně druhou, splátky se hromadí, začnou přesahovat Vaše finanční možnosti a dluhy po splatnosti jsou na světě. Bohužel do dluhové pasti se může dostat kdokoli z nás. Ale už není jednoduché se z ní vymanit. Dlouhodobé nesplácení svých závazků následně může dospět […]

Věřitelský insolvenční návrh

Patrně každý z nás někdy neuváženě půjčil své peníze a následně se dlouho po dlužníkovi domáhal jejich vrácení. V lepším případě byl dluh uhrazen jen s několika denním zpožděním po jeho splatnosti. V horším případě bylo nutné dlužníka opakovaně urgovat, případně vymáhat dluh soudní cestou, až nakonec i prostřednictvím exekuce. Pokud se v tomto příkladu alespoň částečně vidíte, patrně […]

Smlouva na půjčení peněz

Pravděpodobně každý z nás se v životě dostane do situace, kdy je nucen někomu finančně vypomoci. V některých situacích máme k osobě, které půjčujeme peníze, hlubší vztah. Naopak jindy může být půjčení peněz chápáno spíše z podnikatelského hlediska. Prakticky vždy se však smlouva o půjčení peněz řídí zákonnými pravidly občanského zákoníku. Pojďme se tedy podívat […]

Vymáhání pohledávek

Každý z nás se již někdy ve svém životě setkal s pojmem pohledávka. Pohledávka nemusí být pouze povinnost splatit peněžitý dluh, který vznikl například z titulu úvěru. Může jí být i právo na vydání věci či právo požadovat jiné nepeněžité plnění od dlužníka. Ideálním stavem je, když dlužník jedná v souladu se smlouvou a poskytne v dohodnuté době věřiteli plnění. […]

Napište nám s čím Vám můžeme pomoci:
... nebo nám rovnou ZAVOLEJTE