Podmínky insolvence

Nedávno jsme vydali článek, ve kterém jsme se zabývali úpadkem dlužníka a způsoby jeho řešení. Do dluhové pasti se může bohužel dostat každý z nás. Začíná to často u většího počtu půjček, které se nestíhají splácet včas a dluhy rázem vznikají. Časem narůstá jejich výše a dlužník se snadno dostane do exekuce či následně úpadku, který […]

Úpadek dlužníka a způsoby jeho řešení

Dostat se do dluhů může být snazší, než se zdá. Člověk si vezme jednu půjčku, následně druhou, splátky se hromadí, začnou přesahovat Vaše finanční možnosti a dluhy po splatnosti jsou na světě. Bohužel do dluhové pasti se může dostat kdokoli z nás. Ale už není jednoduché se z ní vymanit. Dlouhodobé nesplácení svých závazků následně může dospět […]

Věřitelský insolvenční návrh

Patrně každý z nás někdy neuváženě půjčil své peníze a následně se dlouho po dlužníkovi domáhal jejich vrácení. V lepším případě byl dluh uhrazen jen s několika denním zpožděním po jeho splatnosti. V horším případě bylo nutné dlužníka opakovaně urgovat, případně vymáhat dluh soudní cestou, až nakonec i prostřednictvím exekuce. Pokud se v tomto příkladu alespoň částečně vidíte, patrně […]

Smlouva na půjčení peněz

Pravděpodobně každý z nás se v životě dostane do situace, kdy je nucen někomu finančně vypomoci. V některých situacích máme k osobě, které půjčujeme peníze, hlubší vztah. Naopak jindy může být půjčení peněz chápáno spíše z podnikatelského hlediska. Prakticky vždy se však smlouva o půjčení peněz řídí zákonnými pravidly občanského zákoníku. Pojďme se tedy podívat […]

Vymáhání pohledávek

Každý z nás se již někdy ve svém životě setkal s pojmem pohledávka. Pohledávka nemusí být pouze povinnost splatit peněžitý dluh, který vznikl například z titulu úvěru. Může jí být i právo na vydání věci či právo požadovat jiné nepeněžité plnění od dlužníka. Ideálním stavem je, když dlužník jedná v souladu se smlouvou a poskytne v dohodnuté době věřiteli plnění. […]

Promlčení dluhu

Čas hraje nejenom v právu důležitou roli. Uplynutí určitého časového období může z právního hlediska vyvolat zásadní právní následky. Pojem a podstata promlčení dluhu úzce souvisí právě s marným plynutím času. Jde o pravidlo, které zjednodušeně řečeno stanoví, že po uplynutí lhůty již nemusí být možné vymáhat splnění některých dluhů. Níže v tomto článku se budeme zabývat předpoklady promlčení […]

Smlouva o zápůjčce

Půjčka, zápůjčka, výpůjčka – zdánlivě podobné pojmy, které však v právním světě vykazují značné odlišnosti. Jaké jsou mezi nimi tedy rozdíly? Výpůjčka je bezformální, bezúplatnou reálnou smlouvou, kdy půjčitel přenechává věc vypůjčiteli na dočasnou dobu. Pojem půjčka není v současné právní úpravě zákonným termínem pro žádný smluvní typ, dříve za účinnosti občanského zákoníku z roku 1964 označoval nynější zápůjčku. […]

Předžalobní výzva

Jestliže jste někdy využili advokátní pomoci při snaze vymoci splnění dluhu po svém dlužníkovi, jistě Vám bylo před podáním žaloby doporučeno zaslat dotyčnému tzv. předžalobní výzvu. Proč se vůbec k zasílání předžalobní výzvy přistupuje? Jakou může mít předžalobní výzva formu? Co je její obsahem a jaké jsou důsledky jejího využití?  Obecně k pojmu předžalobní výzvy Předžalobní výzva […]

Náhrada újmy spojená s povinným očkováním

Význam očkování Povinné očkování je nástrojem, jak ve společnosti dosáhnout kolektivní imunity proti nejrůznějším nemocím. Bohužel ani při současném pokroku lékařské vědy nelze vždy zabránit nežádoucím účinkům, které mohou mít velmi rozličné podoby. V krajních případech může mít povinné očkování za následek trvalé poruchy zdraví. Pro tyto případy je tu náhrada újmy. Ačkoliv nejde o […]

Náklady exekuce při zastavení pro nemajetnost

Zastavení exekučního řízení je pro nejednoho povinného kýženým výsledkem, v jaký může exekuční řízení vyústit. Samotná skutečnost, že došlo k zastavení exekuce však automaticky neznamená, že dlužník již v rámci exekučního řízení nemusí ničeho hradit.  Může ho postihnout zejména povinnost hradit náklady exekuce soudnímu exekutorovi, a to v závislosti na tom, zda zastavení exekuce zavinil. […]

Napište nám s čím Vám můžeme pomoci:
... nebo nám rovnou ZAVOLEJTE