Prodej domu

Prodej domu (nemovitosti) s sebou přináší celou řadu úskalí, na které je vhodné si dát pozor. V tomto článku se zaměříme na nejčastější problémy, které s prodejem domu souvisí, a to od sepisu kupní smlouvy až po samotné předání. Předmět smlouvy Prvním problémem, na který můžeme při prodeji domu narazit, je jeho smluvní vymezení. Zákon č. 89/2012 Sb., […]

Nahlížení do katastru nemovitostí

Katastr nemovitostí, jak již napovídá jeho název, představuje evidenci nemovitostí v České republice. Zahrnuje jejich soupis, popis i polohové a geometrické určení. Vedle toho katastr nemovitostí eviduje vlastnická, ale i jiná práva ke každé nemovitosti. A jak například funguje nahlížení do katastru nemovitostí a co všechno v něm lze vyhledávat? Na to se nyní podíváme. Jak funguje […]

Umožnění vstupu vlastníka do nemovitosti

Mnoho nájemníků je pravidelně rozhořčeno nad vyvěšeným oznámením v domě ohledně jejich povinnosti umožnění vstupu do bytu za účelem provádění odečtů tepla, odečtů vody či kontroly plynu nebo jiného zařízení v bytě (např. kotle). Toto rozhořčení velmi často pramení zejména z toho, že termín, v němž bude zamýšlený odečet či kontrola zařízení prováděna, se nájemníkům kryje s […]

Reálná břemena – věcná břemena

Věcná břemena slouží k efektivnímu využití cizí věci, když v rámci služebnosti je vlastník věci povinen něco strpět nebo se něčeho zdržet ve prospěch jiné osoby. Naopak reálná břemena ukládají vlastníkovi věci něco dát nebo něco konat ve prospěch jiného. Z uvedeného vyplývá, že rozdíl spočívá v aktivním, resp. pasivním chováním vlastníka věci. V historii […]

Automatické obnovení nájmu bytu

S otázkou automatického obnovení nájmu bytu se setkal téměř každý, kdo někdy vystupoval v jakémkoliv nájemním vztahu. A to ať jako nájemce, tak i jako pronajímatel. Mnoho klientů však neví, za jakých podmínek k obnovení dochází. Nebo si tyto podmínky pletou. Současně často klienti neví, jak postupovat v případě, pokud k obnovení nájmu nedojde, či je obnovení vyloučeno a nájemní […]

Vyúčtování záloh za služby a zvyšování cen

V současnosti je otázka zvyšování cen za energie aktuálním tématem celé společnosti. V souvislosti s bydlením se toto téma odráží zejména v cenách za služby spojenými s užíváním bytu (dále jen „služby“), případně jejich navyšování. Za jakých podmínek může dojít ke zvýšení cen záloh? Jak potom probíhá vyúčtování záloh za služby? Poplatky za služby spojenými s užíváním bytu jsou zpravidla hrazeny […]

Imise – co je to a jak se proti nim bránit?

V poslední době naši advokátní kancelář navštěvuje mnoho klientů s tím, že jejich soused či jiná osoba, jenž vlastní pozemek, dům či byt v blízkosti majetku klienta, vytváří takovou činnost, která klienta značně omezuje ve výkonu jeho vlastnického práva. A to do té míry, že již není schopen takové jednání snášet. Klienti mají často pocit, že jediným možným […]

Rozhrada mezi pozemky a cizí zvíře na pozemku

Rozhrada je institutem, který občanský zákoník vrátil do české právní úpravy. Rozhrada je zařízení procházející hranicí, jež se nachází částečně na obou sousedících pozemcích. Hranice mezi sousedními pozemky tak mohou představovat ploty, zdi, meze strouhy či jiné podobné rozhrady, které jsou pro sousední pozemky společné. Jedná se však o tzv. vyvratitelnou právní domněnku. Ve většině […]

Výhrada zpětné koupě a předkupní právo obce

Na naši advokátní kancelář se velice často obrací klienti s dotazy ohledně koupě stavebního pozemku od obce, za účelem výstavby rodinného domu. Jelikož je však prodávající obec, která je povinna majetek využívat účelně a hospodárně v souladu s jejími zájmy, je koupě pozemku často spojena s mnoha podmínkami, které poskytují ochranu před spekulanty či osobami s nekalými úmysly, […]

Věcné břemeno při převodu nemovitosti na děti

V mnoha rodinách dochází v určité chvíli k předání majetku nejstarší generace. Rodiče předávají nemovitosti či jiné majetky mladším generacím. Pokud se jedná o byty, domy či pozemky, je nutné takový převod realizovat i přes katastr nemovitostí. Pro právní i neprávní jistotu poskytuje občanský zákoník dárcům řadu institutů, kterým si darování svého majetku mohou zajistit jejich užívání či […]

Napište nám s čím Vám můžeme pomoci:
... nebo nám rovnou ZAVOLEJTE