Zákon o realitním zprostředkování

Poslanecká sněmovna schválila vládní návrh zákona o realitním zprostředkování, v němž posílila ochranu klientů realitních zprostředkovatelů. O tomto návrhu jsme Vás již informovali v jednom z předešlých článků. V tomto článku Vás dále seznámíme i s dalšími náležitostmi, které návrh zavádí.  Hlavním cílem návrhu bylo stanovení podmínek pro poskytování realitního zprostředkování a přiblížení těchto podmínek […]

Povinnost umožnit zřídit na své nemovitosti věcné břemeno

Ano i taková povinnost existuje! Jedná se o věcné břemeno s veřejnoprávním prvkem, zřizované ve prospěch provozovatele sítě veřejné infrastruktury (kanalizace, vodovody, energetické či jiné vedení), které se oproti klasickým „sousedským“ věcným břemenům liší zejména v existenci veřejného zájmu, který přesahuje osobní zájmy oprávněného a povinného. Povinnost zřídit takovéto věcné břemeno upravují zvláštní zákony, kterým je […]

Příspěvek na úhradu zaopatření dítěte v dětském domově do 3 let věku

Často docházelo k rozepřím, komu je svěřena pravomoc rozhodovat tyto spory, zda- li je pravomoc v rámci správního řízení dána správním orgánům nebo v rámci civilního řízení civilním soudům. Touto zdánlivě jednoduchou a jasnou otázkou se zabýval opětovně zvláštní senát Nejvyššího správního soudu (NSS), který v rámci řešení tzv. kompetenčních sporů nyní došel k diametrálně […]

Odstranění vraku vozidla

Na naši advokátní kancelář se obrací stále více klientů, kteří si nevědí rady s odstaveným vozidlem, které stojí na místě několik let a je určitým způsobem poškozené. Typicky je vozidlo bez registrační značky, s nedostatkem vzduchu v pneumatikách, bez zpětných zrcátek odstavené na parkovišti případně úplně mimo komunikaci. Jak postupovat? Odstranění předmětného vozidla je možné […]

Plánovaná novinka v podobě tzv. stravenkového paušálu

Ministerstvo financí v současné době pracuje na novele zákona o daních z příjmů, která by mj. měla zejména podnikatelům i zaměstnancům umožnit používání daňového zvýhodnění na stravování novým a jednodušším způsobem. Stravenky jsou v České republice hojně využívaným a velmi oblíbeným i často poskytovaným benefitem ze strany zaměstnavatelů. Jedná se o tzv. „stravenkový paušál“ díky […]

Zavedení jediného „rekreačního“ poplatku a rozšíření povinnosti i na Airbnb

To zavádí novela zákona od 1.1.2020. Novela zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, prošla Poslaneckou sněmovnou a byla podepsána prezidentem republiky dne 23. 10. 2019. Novela je zásadní především zavedením tzv. poplatku z pobytu, jenž nahradí místní poplatky za lázeňský nebo rekreační pobyt z ubytovací kapacity. Nyní se tedy bude platit pouze jediný tzv. poplatek […]

Prodejní doba v maloobchodech a velkoobchodech o svátcích.

Blíže se nám jeden ze státních svátků a je dobré si připomenout, že s tím se pojí i povinnost většiny obchodů mít zavřeno. Platí to však pro všechny? A schyluje se ke změně? Zákon č. 223/2016 Sb., o prodejní době v maloobchodě a velkoobchodě nabyl účinnosti 1. října 2016. Dle zákona se jmenovitě jedná o […]

Náhrada ztráty na výdělku po skončení pracovní neschopnosti

Mnozí z Vás se osobně, případně u někoho z Vašeho okolí, setkali s úrazem, který byl způsobem v souvislosti s výkonem pracovního povolání. Jak je to s případnou ztrátou na výdělku po skončení pracovní neschopnosti, vzniklou v souvislosti s pracovním úrazem? V případě, že ke zranění došlo v souvislosti s plnění pracovních úkolů, považuje se […]

Rekodifikace stavebního práva

Na konci června letošního roku vláda schválila návrh na změnu stavebního zákona. Hlavními novinkami, které by měl schválený návrh do stavebního práva přinést, jsou mj. institucionální změny, elektronizace agendy a změny v rámci povolování staveb. Návrh předpokládá také změny při následném soudním přezkumu. Institucionální změny Návrh by měl zavést zcela novou dvoučlánkovou soustavu stavebních úřadů, […]

Zrušení exekuce pro neplatnou rozhodčí doložku

V posledních letech došlo ke zrušení tisíců exekučních řízení pro tzv. neplatnou rozhodčí doložku. Je i Vaše exekuce vedena na základě takové doložky? Zjistěte to a nebojte se ozvat! Exekuce může být vedena pouze na základě tzv. právního titulu. Velmi zjednodušeně řečeno, právní titul může věřitel získat až v případě, kdy dlužník neuhradí svůj dluh […]