Advokátní úschova -advokátní kancelář Olomouc

Advokátní úschova peněz. Advokátní kancelář JUDr. David Pytela, MBA, LL.M. Olomouc nabízí advokátní úschovu peněz, tzv. „advokátní úschovu„.
 
Advokátní úschova peněz znamená, že peníze jsou uschovány na speciálním k tomu zřízeném bankovním účtu odděleně od všech ostatních peněžních prostředků advokátní kanceláře. Advokátní úschova  peněz je dále prováděna pod dohledem České advokátní komory a peníze uložené na účtu advokátní úschovy jsou ze zákona pojištěny.
 

Nakládání s penězi v rámci advokátní úschovy je ošetřeno zvláštní smlouvou o advokátní úschově, která přesně stanovuje, za jakých podmínek dojde jak k přijetí peněz do úschovy tak i k vyplacení peněz z úschovy.

Z výše uvedeného vyplývá, že uložení peněz na účtu advokátní úschovy Vám poskytuje naprostou ochranu.

V souvislosti s uschováním peněz v rámci advokátní úschovy je zároveň vhodné si nechat sepsat předmětnou smlouvu, v souvislosti s níž jsou peníze uschovávány, jako například smlouvu o prodeji nemovitosti. Vzájemným provázáním práv a povinností mezi předmětnou smlouvou a smlouvou o advokátní úschově, vše dle Vašich požadavků „na míru“, je zajištěna Vaše maximální ochrana vůči druhé smluvní straně i nepříznivým životním událostem.

advokátní úschova Olomouc

Neodkládejte řešení svých problémů …

Advokátní úschova – souhrn nabízených služeb

V souvislosti s advokátní úschovou nabízíme komplexní právní servis představující:

 • sepsání kupní smlouvy
 • sepsání smlouvy o advokátní úschově
 • provedení advokátní úschovy
 • úřední ověření podpisů
 • sepsání a podání návrhu na vklad práva do katastru nemovitostí
 • zastoupení před katastrálním úřadem

Proces převodu

Proces převodu nemovitosti probíhá níže uvedeným způsobem:

 1. schůzka v advokátní kanceláři, kde klient sdělí své požadavky, které mají být zapracovány
 2. sepsání návrhu jednotlivých dokumentů a jejich zaslání ke schválení na emailovou adresu klienta – jedná se typicky o kupní smlouvu a smlouvu o advokátní úschově
 3. domluvení termínu podpisu dokumentů v advokátní kanceláři, kde proběhne úřední ověření podpisů
 4. sepsání a podání návrhu na vklad práva do katastru nemovitostí na základě klientem udělené plné moci (řízení před katastrálním úřadem trvá 20-30 dní)
 5. zaslání informace o provedeném vkladu práva

Hledáte-li kvalitní právní služby advokátní kanceláře (advokáta) v Olomouci a Olomouckém kraji, tak využijte tento – kontakt.

Informace o naší advokátní kanceláři najdete zde – Advokátní kancelář Olomouc. Můžete se podívat na naše firemní video, zjistit kdo je naším klientem (včetně Statutárního města Olomouc) aj.

Další právní služby >>>

nebo nám Zavolejte
nebo nám napište a my se Vám ozveme: