Advokátní úschova peněz Olomouc

 
 
Advokátní kancelář JUDr. David Pytela, MBA, LL.M. Olomouc nabízí advokátní úschovu peněz, tzv. "advokátní úschovu".

Peníze jsou v rámci advokátní úschovy uschovány na speciálním k tomu zřízeném bankovním účtu odděleně od všech ostatních peněžních prostředků advokátní kanceláře. Advokátní úschova je dále prováděna pod dohledem České advokátní komory a peníze uložené na účtu advokátní úschovy jsou ze zákona pojištěny.

Nakládání s penězi v rámci advokátní úschovy je ošetřeno zvláštní smlouvou o advokátní úschově, která přesně stanovuje, za jakých podmínek dojde jak k přijetí peněz do úschovy tak i k vyplacení peněz z úschovy.

Z výše uvedeného vyplývá, že uložení peněz na účtu advokátní úschovy Vám poskytuje naprostou ochranu.

V souvislosti s uschováním peněz v rámci advokátní úschovy je zároveň vhodné si nechat sepsat předmětnou smlouvu, v souvislosti s níž jsou peníze uschovávány, jako například smlouvu o prodeji nemovitosti. Vzájemným provázáním práv a povinností mezi předmětnou smlouvou a smlouvou o advokátní úschově, vše dle Vašich požadavků "na míru", je zajištěna Vaše maximální ochrana vůči druhé smluvní straně i nepříznivým životním událostem.

 
 
 
Advokátní úschova Olomouc
 
 
 
 
Hledáte-li právní služby advokátní kanceláře (advokáta) v Olomouci a Olomouckém kraji provádějícího úschovu peněz (advokátní úschovu), tak využijte tento - kontakt.