Advokátní kancelář Olomouc
JUDr. David Pytela, MBA,
LL.M.

s pobočkou v Přerově

Vaše advokátní kancelář z Olomouce / Váš advokát z Olomouce / Váš právník z Olomouce

Pokud vás zajímá cena našich právních služeb, podívejte se na náš ceník.

Jsme Váš průvodce právem

CO TO ZNAMENÁ ? …

Představte si, že právní normy (§) jsou jako BLUDIŠTĚ, ve kterém se běžný člověk neorientuje – my v naší advokátní kanceláři jsme pro naše klienty PRŮVODCI v tomto bludišti (právu).

Jsme tu pro Vás - Váš advokát z Olomouce / Váš právník z Olomouce.

S čím Vám naše Advokátní kanceláře z Olomouce pomůže:

rozvod, vypořádání společného jmění, výživné, péče o dítě, určení otcovství a další …

kupní smlouva, darovací smlouva, advokátní úschova, věcná břemena, sousedské spory a další …

sepsání, revize, kontrola, posouzení platnosti, vymáhání nároku ze smlouvy a další …

obhajoba obviněného, zastoupení poškozeného včetně vymáhání škody  a další …

mimosoudní vymáhání, soudní vymáhání, exekuce, insolvence (včetně oddlužení) a další …

občanské právo, obchodní právo, pracovní právo, správní právo, dědické právo a další …

Výše uváděný výčet právních služeb poskytovaných naší advokátní kanceláří z Olomouce je pouze příkladný, jelikož právní služby poskytujeme ve všech oblastech práva.

Pokud tedy máte právní problém, se kterým potřebujete pomoci, tak neztrácejte čas jeho „škatulkováním“ a rovnou se na nás (Váš advokát z Olomouce / Váš právník z Olomouce) obraťte:

1
LET PRAXE
1
PŘÍPADŮ
1
KLIENTŮ

Pomohli jsme například:

Klienti Olomouc
Klienti Olomouc

Klienti o nás říkají:

Cena služeb naší Advokátní kanceláře z Olomouce:

Cena za naše právní služby je vždy sjednána předem na základě dohody advokáta (právníka) s klientem. A to nejčastěji formou časové odměny, nebo pevné odměny.

Proč se na nás - Váš advokát z Olomouce / Váš právník z Olomouce obrátit?

Investice do advokáta (právníka) se vždy vyplatí, jelikož advokát (právník) Vám vzhledem ke svým znalostem a zkušenostem vždy připraví řešení „šité na míru“. Pokud chcete podrobněji znát cenu našich právních služeb, tak se podívejte se na náš:

My a naše kanceláře:

Napište nám s čím Vám můžeme pomoci:
... nebo nám rovnou ZAVOLEJTE