Velká novela občanského zákoníku ohledně nakládání s byty

Dne 1. 7. 2020 nabyla účinnosti významná novela občanského zákoníku. Přijatá novela významně zasahuje do úpravy bytového spoluvlastnictví. Změny se týkají i předkupního práva podílových spoluvlastníků, které se značně omezí. Taktéž se změna týká nájmu bytů, kde je nově možné sjednat smluvní pokutu. Nejvíce změn se v občanského zákoníku promítne do právní úpravy bytového spoluvlastnictví, […]