Skype obhajoba

Současný nouzový stav vyhlášený v ČR v první půli března roku 2020 urychlil  realizaci postupně  od počátku letošního roku zaváděného institutu poskytování obhajoby na dálku, prostřednictvím platformy Skype. Odpadne tak nutnost dojíždění advokátů či koncipientů do věznic za klienty, čímž se zvýší nejen bezpečnost před šířením nakažením virem COVID – 19. První fáze projektu obhajoby […]

Insolvence v době koronaviru

Současná krize způsobenou virem SARS CoV-2 má za následek nejen strach o zdraví, ale i neschopnost uhradit své závazky věřitelům z důvodu masivního a náhlého výpadku příjmů jak jednotlivců, tak celých podniků. Takový stav může dostat řadu jinak zdravých podniků do finančních potíží. Ukončení výroby či činnosti dotčených a jinak fungujících podniků je přitom z pohledu národního hospodářství nežádoucí […]