Hromadné propouštění v době pandemie COVID-19

V případě, že je zaměstnavatel nucen z důvodu nastalé situace ukončit větší množství pracovních poměrů, je takové jednání obvykle posouzeno jako hromadné propouštění.  Po vstupu České republiky do Evropské unie (1. května 2004) vznikla povinnost harmonizace našeho právního řádu s právem EU. Tato událost se mj. dotkla i pracovního práva, konkrétně problematiky hromadného propouštění. Do zákoníku práce (dále jen „ZP“) bylo pak vloženo ustanovení § 62 a násl. zákoníku […]

Výpověď v době pandemie COVID-19

V souvislosti s pandemií koronaviru COVID-19 se mnoho z podnikatelů dostávají do tíživé situace. U mnoha z nich došlo k tíživé situaci. Na jedné straně se jim z důvodu vládních opatření naprosto zastavily příjmy, na straně druhé straně mají povinnost vůči svým zaměstnancům, kteří mají nárok na jejich plat či mzdu. Pro některé z nich není jinou možností než některé ze svých […]

Koronavirus a úhrada daní za rok 2019

OTÁZKY, NÁVODY – KORONAVIRUS V souvislosti s omezeným provozem finanční správy a situacemi, kterým v současné době mohou daňové subjekty kvůli koronaviru čelit mohou daňoví poplatníci od pondělí 16. března odložit některé platby: žádostí o posečkání úhrady daně, žádostí o úpravu (snížení) záloh anebo o výjimku z jejich placení, žádostí o odpuštění sankcí v případě prodlení s podáním DP, […]

Daňová přiznání pro rok 2020 a přehled pojistného na sociálním a zdravotním pojištění

Co vše se odkládá a promíjí? přiznání k dani z příjmu právnických osob, fyzických osob a vyúčtování srážkové (tzv. generální pardon) červnové zálohy na daň z příjmu fyzických a právnických osob daně z nabytí nemovitých věcí V aktuální situaci, ve které se nachází kromě většiny světa také ČR v důsledku postižením pandemie virem COVID – 19 prodloužilo Ministerstvo financí […]