Bodový systém řidičů

Co je to bodový systém? Jedná se o systém spočívající v tom, že řidičům, avšak pouze motorových vozidel, jsou za vybrané přestupky a trestné činy proti bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích přičítány body do maximální výše 12 bodů. Tyto body nesuplují uložení sankce za přestupek nebo uložení trestu za trestný čin, jsou pouze administrativním opatřením […]