Správní právo - advokátní kancelář Olomouc

 
Advokátní kancelář JUDr. David Pytela, MBA, LL.M. Olomouc nabízí komplexní právní služby v oblasti správního práva.

Správní právo je velmi rozsáhlou a specifickou oblastí právního řádu. Se správním řízením se dostane do kontaktu každý z nás v souvislosti s rozhodováním státních orgánů, orgánů územní samosprávy, policie a dalších správních orgánů.

V oblasti správního práva nabízíme například tyto právní služby:
 • zastupování v řízení před správním orgánem, zejména:
  • zastupování v přestupkovém řízení
  • zastupování ve stavebním řízení
  • zastupování ve věcech dopravních přestupků
  • zastupování ve věcech inspekce práce (oblast pracovního práva obecně)
 • zastupování ve správním soudnictví (žaloby proti rozhodnutím nebo nesprávnému postupu správního orgánu)
 • vymáhání náhrady škody způsobené nezákonným rozhodnutím nebo nesprávným právním postupem

 
Přestupkové řízení Olomouc
 
Součástí zastoupení je samozřejmě právní pomoc v oblasti sepsání odvolání proti rozhodnutí správního orgánu, sepsání správní žaloby nebo kasační stížnosti k Nejvyššímu správnímu soudu.

Hledáte-li kvalitní právní služby advokátní kanceláře (advokáta) v Olomouci a Olomouckém kraji, tak využijte tento - kontakt.
 
2018 © Provozováno službou Internet123Mediatel spol. s r.o. a katalogem ZlatéStránky.cz.