Rozhodčí řízení - advokátní kancelář Olomouc

 
Advokátní kancelář JUDr. David Pytela, MBA, LL.M. Olomouc nabízí komplexní právní služby v oblasti rozhodčího řízení.

Rozhodčí řízení je alternativou běžného soudního řízení ve věcech, ve kterých to připouští zákon č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů, v platném znění.

Předností rozhodčího řízení je zejména jeho rychlost a nižší nákladnost oproti běžnému soudnímu řízení.

V oblasti rozhodčího řízení nabízíme tyto právní služby:
  • výkon funkce rozhodce (nestranné rozhodnutí Vašeho sporu v souladu s právem)
  • sepsání rozhodčí doložky
  • zastupování v rozhodčím řízení
  • sepsání žaloby na neplatnost rozhodčího nálezu a následné zastoupení v soudním řízení

Hledáte-li advokátní kancelář (advokáta) v Olomouci a Olomouckém kraji zabývající se rozhodčím řízením, tak využijte tento - kontakt.
 
Rozhodčí řízení
 
 
2018 © Provozováno službou Internet123Mediatel spol. s r.o. a katalogem ZlatéStránky.cz.