GDPR - ochrana osobních údajů - advokátní kancelář Olomouc

 

Co je GDPR:


Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 (General Data Protection Regulation = GDPR), přeloženo jako obecné nařízení o ochraně osobních údajů, představuje revoluci právní úpravy na půdě ochrany osobních údajů na celém území EU.

Nařízení o ochraně osobních údajů je založeno na 2 základních principech:
  1. každý (FO) má právo vědět, jaké informace jsou o jeho osobě zpracovávány a proč
  2. každý (FO) má právo domáhat se dodržování pravidel ochrany osobních údajů, včetně nápravy protiprávního stavu
Nařízení o ochraně osobních údajů nabude účinnosti dne 25. 5. 2018 a postihne všechny, kdo zpracovávají osobní údaje, zejména obce, obchodní společnosti a živnostníky, a to i pokud zpracovávají pouze osobní údaje svých zaměstnanců.

Hledáte-li kvalitní právní služby advokátní kanceláře (advokáta) v Olomouci a Olomouckém kraji, tak využijte tento - kontakt.
 
Ochrana osobních údajů Olomouc
 

Základní pojmy:


Co je osobní údaj?
Za osobní údaj se považuje jakákoliv informace (či skupina informací), díky které lze identifikovat konkrétní fyzickou osobu. Například jméno, rodné číslo, adresa, ale i jiné údaje, které mají schopnost konkrétní fyzickou osobu identifikovat.

Co je zpracování osobních údajů?
Za zpracování osobních údajů se považuje jakékoliv operace s osobními údaji. Například jejich shromažďování, ukládání, uspořádání, vyhledávání, zpřístupnění, seřazení či zkombinování, zasílání atd.

Kdo je správce?
Správcem je fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci nebo jiný subjekt, který sám nebo společně s jinými určuje účely a prostředky zpracování osobních údajů, tj. jak budou zpracovávány osobní údaje. Nejčastěji to bude subjekt, který sám osobní údaje zpracovává.

Kdo je pověřenec pro ochranu osobních údajů?
Pověřenec je osoba, která za správce řeší problematiku ochrany osobních údajů, a to v podobě poskytování informací a právního poradenství správci, dohlížení na dodržování povinností v oblasti zpracování osobních údajů, komunikace s Úřadem pro ochranu osobních údajů a žadateli. Pověřenec by měl být osobou s právním vzděláním. Osobou pověřence se doporučuje ustanovit externí subjekt specializovaný na tuto problematiku (právník, advokát).

Povinnosti:


Povinnost vést záznam o činnostech zpracování obsahující údaje uvedené v nařízení o ochraně osobních údajů. Jde zjednodušeně o uvedení toho, kdo, jak a proč osobní údaje zpracovává.

Zpracování posouzení vlivu na ochranu osobních údajů, jakýsi "audit" hodnotící způsob zpracování osobních údajů z hlediska povinností stanovených nařízením o ochraně osobních údajů. Tento nemusí mít každá osoba správce, ale pouze ti, u nichž je pravděpodobné, že určitý druh zpracování osobních údajů bude mít za následek vysoké riziko pro práva a svobody fyzických osob.

Předchozí konzultace s Úřadem pro ochranu osobních údajů.

Ohlášení porušení zabezpečení osobních údajů Úřadu pro ochranu osobních údajů (ztráta úložiště, např. i telefonu, obsahujícího osobní údaje. V případě neohlášení hrozí uložení vysokých sankcí.

Oznámení porušení zabezpečení osobních údajů tomu, koho se osobní údaj týká.

Ustanovení pověřence pro ochranu osobních údajů v případech stanovených nařízením o ochraně osobních údajů.

Nabízené služby:


Školení

  • Vždy upraveno na míru.
  • U Vás nebo v advokátní kanceláři.
  • Doba trvání 3–4 hodiny (upřesnění podle potřeb klienta).
  • Zcela se přizpůsobíme Vašim časovým možnostem.

Poradenství v oblasti ochrany osobních údajů

Komplexní právní servis v oblasti ochrany osobních údajů zahrnující konzultace, právní poradenství, přípravu interních směrnic, pracovních postupů a manuálů, pracovních smluv, včetně ucelené koncepce ve vztahu ke zpracování osobních údajů.

Posouzení vlivu na ochranu osobních údajů
Zpracování analýzy hodnotící způsob zpracování osobních údajů z hlediska povinností stanovených nařízením o ochraně osobních údajů.

Externí poskytování funkce pověřence
Dle vyjádření Úřadu pro ochranu osobních údajů musí být pověřenec osoba nezávislá se znalostmi z oboru právo. Pověřenec by měl být osobou s právním vzděláním. Osobou pověřence se doporučuje ustanovit externí subjekt specializovaný na tuto problematiku (právník, advokát).

 
2018 © Provozováno službou Internet123Mediatel spol. s r.o. a katalogem ZlatéStránky.cz.